Regulamin

Wstęp
Firma studio SUFIT- Zuzanna Stasiak z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Piłsudskiego 46 g, działająca na podstawie wpisu dokonanego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., NIP: 5992920484, REGON: 362198071 prowadzi działalność mającą na celu poprawę kondycji fizycznej. Każdy Uczestnik podlega prawom i obowiązkom określonym niniejszym Regulaminem. Regulamin obowiązuje od dnia 23 września 2016 r. na czas nieokreślony.
Postanowienia ogólne.
1. Na wszystkie zajęcia organizowane przez studio SUFIT obowiązują zapisy Pole Dance 570 714 460, pozostałe zajęcia 794 460 460.
2. Minimalna liczba osób w grupie, zapewniająca rozpoczęcie zajęć to 3 osoby.
3. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić deklarację uczestnictwa.
4. Przed wejściem na zajęcia należy okazać ważny karnet lub uregulować opłatę za ćwiczenia.
5. Uczestnik zobowiązany jest przybyć na zajęcia conajmniej 5 minut przed rozpocząciem, wymagana jest obecność na całej sesji.
6. Nie powinno się wykonywać ćwiczeń od razu po korzystaniu z sauny, masażu czy po przebywaniu kilku godzin na słońcu.
7. Uczestnictwo odbywa się na własną odpowiedzialność. Należy poinformować nauczyciela przed zajęciami o występujących dolegliwościach fizycznych i psychicznych a osoby z przewlekłymi schorzeniami prosimy o konsultację z lekarzem przed zadeklarowaniem chęci uczestnictwa w zajęciach. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń jeśli jesteś w ciąży. Również podczas menstruacji nie wskazane jest wykonywania niektórych asan. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji nauczyciela.
8. Miesięczny karnet ważny jest 4 lub 12 tygodni od daty zakupu i w tym terminie należy go wykorzystać.
9. Tylko ważny karnet jest gwarancją miejsca w grupie dotyczy zajęć air jogi oraz pole dane. Po dwóch niezgłoszonych nieobecnościach następuje wykreślenie z grupy.
10. Wszystkie karnety są imienne, płatności za karnet dokonywane są z góry, tylko zgłoszone wcześniej nieobecności mogą zostać odrobione w danym miesiącu w późniejszym terminie z inną grupą lub przy zakupie nowego karnetu w nastepnym miesiącu. Opłata za niewykorzystane zajęcia lub karnet nie podlega zwrotowi.
11. Płatności za zajęcia przyjmowane są w gotówce lub kartą płatniczą. Honorujemy karty MultiSport Plus z wyłączeniem zajęć air jogi oraz pole dance.
12. Na prośbę nauczyciela uczestnik zobowiązany jest okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
13. Należy dbać o sprzęt oraz wyposażenie sali oraz po skończonych zajęciach starannie odkładać na miejsce wszystke pomoce.
14. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione na terenie studia. Rzeczy wartościowe można zabrać ze sobą na salę.
15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany instruktorów itp.w dowolnym momencie. Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie internetowej www.su-fit.pl
Obowiązki uczestników zajęć
1. Przed zajęciami należy wyciszyć telefon komórkowy oraz zdjąć wszelką biżuterię z ciała, dłonie i stopy powinny być czyste.
2. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny, nie krępujący ruchów. Na zajęcia air jogi strój powinien być pozbawiony zamków oraz metalowych elementów, sugerujemy długie leginsy oraz koszulki z długim rękawkiem. Na zajęcia pole dance sugerujemy krótkie spodenki oraz topy.
3. Długie, ostre paznokcie uniemożliwiają udział w zajęciach air jogi.
4. Wskazane jest niespożywanie obfitego posiłku minimum 2 godziny przed ćwiczeniami.
5. Inni uczestnicy nie mogą pomagać w wykonywaniu poszczególnych asan bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6. Przebywając na sali należy zachować rozwagę, a podczas trwania zajęć pozostać w skupieniu i ciszy.
Postanowienia końcowe
1. Deklaracja udziału w zajęciach oznacza przyjęcie powyższego regulaminu i zasad funkcjonowania SUFIT Studio.
2. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu dotyczy każdego uczestnika, studio SUFIT nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
Zadzwoń lub napisz